msi-jarn-foretaget

MSI-Järn AB är Vadstenabornas järnvarubutik med personlig service, en traditionell järnhandel där kunderna trivs.

En järnvarubutik i Vadstena med ett mycket brett sortiment av produkter för både privata- som professionella sektorn. Företagets målsättning är att ständigt utöka och anpassa sortimentet utifrån våra kunders önskemål och behov.

 

Affärsidé

MSI-JÄRN ska bli Vadstenaföretagens och Vadstenabornas butik, med ett bredare utbud och med stor tonvikt på en nära personlig kundkontakt. Butikens sortiment skall spegla kundens efterfrågan och önskemål.

Järnhandelns historia i Vadstena

November 2001 förvärvades dåvarande Östergyllens etablerade järnhandelsverksamhet i Vadstena. MSI-JÄRN etablerades och blev ett systerbolag till Motala Ströms Installations AB. MSI-ELs dåvarande elbutik flyttades till MSI-JÄRNs lokaler och blev istället en komplett järnaffär.

Samtidigt tog man ett beslut om att satsa på försäljning av biobränsleanläggningar (pelletsbrännare och kaminer). Östergyllens sortiment utökades och anpassades för kundkretsen: privatpersoner, företag och lantbrukare. Butiken har genom åren renoverats och byggts ut. Ett större kallförråd byggdes och stod klart hösten 2006.

Många år senare konstaterar vi att det var ett lyckat förvärv inom koncernen. MSI-JÄRN har en trygg, stabil och expanderande verksamhet och vi ser mycket ljust på framtiden i Vadstena. Under dessa år har omsättningen ökat markant.

Allt tack vare våra trogna kunder!


kassan

tradgard-wiebulls

lampor

penslar